MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ofiţer superior al Serviciului interacţiune cominitară al Secţiei securitate publică

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Modalitatea de depunere: 
personal la secretarul comisiei
Bibliografie: 
Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; - Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor peronale - Legea privind accesul al informaţii nr.982 din 11.05.2000 - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.629 din 08.08.2017; - Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.409 din 07.06.2017
Datele de contact: 
Șef al SRU a IP Leova inspector principal Carolina Sîli Tel: 026320512
Data desfășurării primei probe: 
Monday, November 30, 2020
Învingător al concursului: 
Rența Ion Serghei