MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofiţer superior de sector al Sectorului de poliţie Nr.5 (Copceac)

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Modalitatea de depunere: 
personală
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului; - Codul penal al R. Moldova; - Codul contravenţional; - Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc; - Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie; - Legea nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile; - Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; - Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii şi intereselor personale. - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Codul de etică şi deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 629 din 08.08.2017; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI.
Datele de contact: 
or.Ștefan Vodă, str.Gr.Vieru 6/1, Postica Andrei, 069931942
Candidați admiși la concurs: 
Bulbuc Valeriu
Data desfășurării primei probe: 
Tuesday, February 25, 2020