MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ofiţer urmărire penală al Secţiei urmărire penală

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede studii superioare de licenţă în Drept. Scopul general al funcţiei: Ofiţerul de urmărire penală este persoana cu funcţie de răspundere, care în numele statului, în limitele competenţei sale, efectuează urmărirea penală pentru orice infracţiune care nu este dată prin lege în competenţa altor organe de urmărire penală sau este dată în competenţa lui prin ordonanţa procurorului. Sarcinile de bază: 1. Depistarea şi organizarea descoperirii tuturor infracţiunilor din competenţa sa sau date în competenţa acestuia prin ordonanţa procurorului; 2. Cercetarea calitativă şi oportună a infracţiunilor ce ţin de competenţa lor, asigurarea condiţiilor legale de tragere la răspundere a tuturor persoanelor care au comis infracţiuni; 3. Primirea măsurilor întru asigurarea reparării depline a prejudiciului cauzat în urma săvârşirii infracţiunilor; 4. Stabilirea în procesul urmăririi penale a cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvârşirea infracţiunii, primirea măsurilor întru înlăturarea acestora, participarea activă la alte măsuri de prevenire a infracţiunilor. Cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word și Excel.
Modalitatea de depunere: 
personal la secretarul comisiei
Bibliografie: 
- Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Legea nr.333 din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI; - Hotărîrea Guvernului Nr. 629 din 08.08.2017 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; Legea Nr. 59 din 29-03-2012 privind activitatea specială de investigaţii.
Datele de contact: 
Șef al SRU a IP Leova, inspector principal Carolina Sîli Tel: 026320512
Data desfășurării primei probe: 
Tuesday, October 27, 2020