MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Ofițer urmărire penală al Secției urmărire penală

Tipu de angajare (perioada): 
nedeterminată
Cerințe specifice: 
Candidatul trebuie să posede Studii superioare de licenţă - Drept
Modalitatea de depunere: 
personal la secretarul Comisiei
Bibliografie: 
Bibliografia concursului: - Constituţia Republicii Moldova; - Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului; - Legea nr.288 din 16.12.2012 privind statutul funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - Legea nr.333 din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală; - Codul penal al R. Moldova; - Codul de procedură penală al R.Moldova; - Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; - Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI;
Datele de contact: 
Valeriu Munteanu telefon serviciu - 023020814; mobil - 069669114
Data desfășurării primei probe: 
Wednesday, November 10, 2021